Bij de start van onze samenwerking ontvang je een gedetailleerd stappenplan en tijdlijn. Elke fase gebeurt in blokken, per week.
Op die manier kan je alles makkelijk inplannen in je agenda. Een week geeft voldoende ruimte, zeker bij correctierondes om alles grondig door te nemen.

Voor het halen van de deadline is het noodzakelijk dat de timing voor aanleveren van materiaal wordt nageleefd. Anders kan ik niet verder werken aan jouw opdracht. Bij niet tijdig aanleveren van je materiaal verliest je opdracht de voor jou gereserveerde ruimte in de planning en verschuift naar eerstvolgende vrij ruimte.